Bestyrelsen 2020-21

Bestyrelsen 2020-2021

Formand

Brian Ravnborg

Uddannet fra Hjørring Seminarium med linjefag i biologi og geografi. Er pædagogisk konsulent på CFU Nordjylland indenfor naturfag, STEM og programmering. Har undervist 16 år på Fladstrand Skole i Frederikshavn. Er i besidelse af en bred naturinteresse, med specielt fokus på ornitologi.

Særlige interesseområder: Tværfagligt samarbejde, det levende biologilokale, udeskole og it i undervisningen.

Organisationsudvalg, redaktion og pædagogisk udvalg

Kontakt: De faglige foreninger og DLF


Næstformand

Charlotte Trolle Olsen

Uddannet lærer fra Skårup Seminarium med biologi, engelsk og fransk som linjefag. Pt. ansat på Frisholm skole, hvor jeg bl.a. underviser i biologi og geografi i overbygningen samt natur/teknologi i 6. klasse. Særlige interesser: Progression fra Natur/teknologi til biologi, tværfaglighed i naturfag, evolution og naturbevarelse.  

Organisationsudvalget og aktivitetsudvalget


Kasserer

Sanne Balslev Hansen

Uddannet fra Skårup Statsseminarium med biologi og historie som linjefag. Underviser på Tønder
Distrikstskoles Overbygning.

Særlige interesseområder: formidling af bioloig, fysiologi og tværfaglig samarbejde/undervisning i naturfagene.

Organisationsudvalget


Sekretær

Hanne Søgaard Grøn 

Uddannet fra Frederiksberg seminarium med linjefagene biologi, fysik/kemi og matematik. Ansat som folkeskolelærer i Vejle kommune. Her underviser jeg i biologi, fysik/kemi, geografi samt matematik i udskolingen.

Særlige interesseområder: progression og sammenhæng i naturfagene, udvikling af naturfagskultur, kredsløb og evolution

Organisationsudvalget og redaktionen


Bestyrelsesmedlem

Kim Froulund Gøttler

Jeg er uddannet lærer fra UCN Aalborg Seminarium med linjefagene biologi, geografi, fysik og kemi, samt natur og teknologi. Ansat som folkeskolelærer på Mariager Skole i Mariagerfjord kommune, hvor jeg underviser i biologi, geografi, fysik/kemi, samt natur/teknologi hovedsageligt i udskolingen og på mellemtrinnet.

Særlige interesseområde: progression og sammenhæng i naturfag, biodiversitet, feltarbejde, celler og mikroorganismer, samt det levende biologilokale.


Bestyrelsesmedlem

Søren Rafn

Uddannet folkeskolelærer på N. Zahles Seminarium med linjefag i biologi, N/T og idræt. Formidler den danske nære natur på Fiskebæk Naturskole for skoleklasser i Herlev, Gladsaxe og Furesø Kommune. Er desuden skolekonsulent i Herlev kommune. 

Særlige interesseområder: Samarbejdsflader/-muligheder mellem naturformidlere og naturfagslærere, Udeundervisning/udeskole, samt læring i, med og om naturen helt generelt. Entomologi, botanik, biodiversitet og evolution er emner, som ligger mit hjerte særligt nært.

Kontakt: Friluftsrådet og Naturvejlederforeningen 


Bestyrelsesmedlem

Maria Mikkelsen

Uddannet biolog med en bred biologisk faglighed og med mange års praktisk erfaring som underviser og formidler i eksterne læringsrum. Er pt. ansat på Statens Naturhistoriske Museum som underviser og udvikler af naturfagligt undervisningsmateriale.

Særlige interesseområder: Naturfagsdidaktik og naturvidenskabelig metode i undervisningen. Naturbevarelse, evolutionsbiologi og organismekendskab – sidstnævnte særligt indenfor insekterne.

Kontakt: Statens Naturhistoriske Museum, Det Grønne Kontaktudvalg


Bestyrelsesmedlem

Mads Nissen

Uddannet som forstkandidat med mange års praktisk erfaring med  uddannelse og efteruddannelse indenfor jord- og skovbrug. Arbejder i dag som lærer på Balsmoseskolen i Smørum naturfags- og udeskolelærer.

Særlige interesseområder: Udeskole- og Naturfagsdidaktik.


Bestyrelsesmedlem

Louise Jensen

Jeg er uddannet lærer fra Silkeborg seminarium med fagene engelsk, religion, natur/teknologi og biologi. Til dagligt arbejder jeg på en friskole i Midtjylland, hvor jeg underviser 1.- 9. klasse. Tidligere var jeg tilknyttet skoletjenesten på Ferskvandscentret AQUA.

Jeg er særlig interesseret i projektorienteret undervisning, tværfagligt samarbejde, samt naturfagenes rolle som almendannene og udviklende for elevernes handlekompetence.  


Bestyrelsesmedlem

Lene Boldt


1. Suppleant

Vakant


2. Suppleant

Vakant

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.