Bestyrelsen 2023-24

Bestyrelsen består af 12 medlemmer, som er valgt for en treårig periode, samt to suppleanter, som vælges for et år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne er en blandet flok af lærere i grundskolen, formidlere i eksterne læringsmiljøer, konsulenter, biologer med mere. Fælles for dem alle er en brændende interesse for biologi og biologifaget.

Der afholdes som udgangspunkt fem bestyrelsesmøder om året, hvoraf ca. halvdelen afholdes på sekretariatet i Odense og de øvrige forskellige steder i landet. To af møderne er som regel med overnatning, så der også af tid til at gå på opdagelse i den lokale natur og nørde biologi. De andre møder er som regel fra kl. 10 – 16. Møderne foregår altid i weekenden, og datoerne er normalt fastlagt fem møder frem, dvs. for det kommende år.

Brian Ravnborg

Kontakt

formand@biologiforbundet.dk

72690855

Formand

Brian Ravnborg

Uddannet fra Hjørring Seminarium med linjefag i biologi og geografi. Er pædagogisk konsulent på CFU Nordjylland indenfor naturfag og teknologiforståelse. Har undervist 16 år på Fladstrand Skole i Frederikshavn. Er i besiddelse af en bred naturinteresse, med specielt fokus på ornitologi.

Særlige interesseområder: Tværfagligt samarbejde, det levende biologilokale, udeskole og it i undervisningen.

Organisationsudvalg og politisk udvalg(tovholder)

Charlotte Trolle Olsen

Kontakt

frutrolleolsen@gmail.com

Næstformand

Charlotte Trolle Olsen

Uddannet fra Skårup Statsseminarium med linjefag i biologi, engelsk og fransk. Ansat som formidler ved Science Museerne ved Aarhus Universitet, hvor jeg særligt har fokus på Væksthusene. Har tidligere arbejdet i 15 år i Randers Regnskov med ansvar for skoletjenesten og også undervist på et par folkeskoler de seneste år.

Jeg har en bred interesse for naturen både til lands, til vands og i luften. Særlige interesseområder er inddragelse af eksterne læringsmiljøer, tværfagligt samarbejde i naturfagene og udeskole.

Organisationsudvalg og projekt udvalg

Sanne Balslev Hansen

Kontakt

balslev.hansen@webspeed.dk

Kasserer

Sanne Balslev Hansen

Uddannet fra Skårup Statsseminarium med biologi og historie som linjefag. Underviser på Tønder
Distrikstskoles Overbygning.

Særlige interesseområder: formidling af biologi, fysiologi og tværfaglig samarbejde/undervisning i naturfagene.

Organisationsudvalg og projekt udvalg(tovholder) 

Sekretær

Hanne Søgaard Grøn

Uddannet lærer fra Frederiksberg seminarium med linjefagene biologi, fysik/kemi og matematik. Jeg underviser i biologi, fysik/kemi, geografi samt matematik i udskolingen på en folkeskole i Vejle kommune. Derudover er jeg uddannet og fungerer som naturfagsvejleder på skolen.

Særlige interesseområder: økologiske kredsløb og evolution progression, sammenhæng i naturfagene, udvikling af naturfaglig kultur i skolen.

Organisationsudvalget, politisk udvalg og redaktionen

Kim Froulund Gøttler

Bestyrelsesmedlem

Kim Froulund Gøttler

Jeg er uddannet lærer fra UCN Aalborg Seminarium med linjefagene biologi, geografi, fysik/kemi, samt natur/teknologi. Til dagligt arbejder jeg på Vendsyssel NaturUnivers – Friskole, hvor jeg bl.a. underviser i biologi, geografi, fysik/kemi samt natur/teknologi fra 4. – 9. klasse. 

Særlige interesseområde: progression og sammenhæng i naturfag, biodiversitet, feltarbejde, celler og mikroorganismer, samt det levende biologilokale.

Politisk udvalg og aktivitets udvalg

Bestyrelsesmedlem

Søren Rafn

Uddannet fra Zahles Seminarium med linjefag i biologi, natur/teknologi og idræt, samt uddannet naturvejleder. Er naturfagskonsulent og driftsansvarlig for Naturcenter Nyruphus i Helsingør kommune. Har undervist 6 år på Lille Værløse Skole i Furesø kommune, og har ca. 10 års naturvejledning på bagen i hhv. Raadvad Naturskole, Fiskebæk Naturskole og Naturcenter Nyruphus. Er særligt interesseret i evolution, botanik og zoologi med en særlig fokus på edderkopper og andre hvirvelløse dyr.

Særlige interesseområder: Naturdannelse og naturkobling, naturvidenskabelig dannelse som almen dannelse, eksterne læringsmiljøer, udeskole og uderummet som læringsrum.

Politisk udvalg og projekt udvalg

Bestyrelsesmedlem

Lene Boldt​

Uddannet lærer fra Århus Fællesseminarium med linjefag i biologi og matematik. Lærer på Mølholm Skole i Vejle. Underviser på mellemtrinnet med forkærlighed for natur/teknologi og klasselærerfunktionen. Jeg er også på skolens bibliotek med øje for naturfagene. Jeg er uddannet naturfagsvejleder og varetager opgaven som vejleder på skolen og sidder i det kommunale netværk.

Særlige interesser: Hønsehold på skolen, biologien og naturoplevelsernes ”trivsel” i natur/teknologi, udeundervisning og engineering.

 Politisk udvalg og aktivitets udvalg (Tovholder)

Karsten Elmose Vad

Bestyrelsesmedlem

Karsten Elmose Vad

Uddannet fra Frederiksberg Seminarium med linjefag i biologi, natur/teknologi, geografi og dansk, samt uddannet kandidat i miljøplanlægning. Arbejder som specialkonsulent på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet med fagområderne strategisk forskningsformidling, naturfagsdidaktik og formidling af natur, biodiversitet, klima og naturvidenskab gennem aktiv involvering. Har tidligere undervist på læreruddannelsen og arbejdede i en årrække på Statens Naturhistoriske Museum med at udvikle og nytænke praksis for skoletjenesten. Forfatter og medredaktør på bogen ”Hvilken natur?”.

Særlige interesseområder: Natursyn og naturforståelse, citizen science, naturhistorie, samt undersøgelsesbaseret undervisning i bl.a. klima, biodiversitet og Danmarks natur.

Redaktionen(tovholder) og projekt udvalg

Bestyrelsesmedlem

Cæcilie Ryhl Olsson

Politisk- og projekt udvalg

 

Bestyrelsesmedlem

Nanna Winding Teiner Heidemann

Jeg er uddannet folkeskolelærer fra Blaagaard Statsseminarium i 2009 med linjefag i Dansk, Dansk som Andetsprog, Engelsk og Biologi. Senere er jeg uddannet Biolog fra Københavns Universitet i 2017. I mine år på universitetet udforskede jeg i høj grad forskellige undervisningsinstitutioner og herigennem arbejdet for eller i samarbejde med Skoletjenesten på Københavns Universitet/Cirkus Naturligvis, Statens Naturhistoriske Museum, Den Blå Banet og Astra – Danmarks Nationale Naturfagscenter. Jeg er nu naturfagsunderviser på den fri privatskole Bernadotteskolen i København, hvor jeg underviser i matematik, biologi og geografi i udskolingen. 

Særlige interesser: at få børn og unge til at interessere sig for naturfagene, didaktik, biologi, udvikling af undervisning og at løbe ture i naturen.

Redaktionen (tovholder) og medlemskontakt udvalg

 

Bestyrelsesmedlem

Kristian Mandrup Poulsen

Projekt – og medlemskontakt udvalg

 

Bestyrelsesmedlem

Mette Ammitzbøll Nielsen

Uddannet biolog fra Københavns Universitet i 2017. I mit speciale udviklede og testede jeg et undervisningsmateriale om evolution + systematik for 1. klasse. Jeg er Teach First alumne og har arbejdet som skolelærer siden 2018 – et par år på Nivå skole og siden 2020 på Bordings Friskole. Jeg har været klasselærer og har undervist i biologi, geografi, matematik og fysik/kemi i udskolingen alle årene, men fra sommeren 2023 skal jeg arbejde med børn i indskolingen. 

Særlige interesseområder: naturvidenskab som almendannelse, fortælling, evolution, systematik, protistologi og mykologi. 

 

 

Suppleant​

Sirka Lundahl

Underviser på Bernadotteskolen 

Suppleant

Vakant

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.