Organisationsdiagram

for bestyrelsen

Organisationsudvalg

Daglig ledelse af forbundet

 • Brian Ravnborg (formand)
 • Charlotte Trolle Olsen (næstformand)
 • Sanne Balslev Hansen (kasserer)
 • Hanne Søgaard Grøn (sekretær)

Politisk udvalg

Varetager forbundets lands- og skolepolitiske arbejde.

 • Hanne Søgaard Grøn (tovholder)
 • Brian Ravnborg
 • Lene Boldt
 • Anne-Mette Bedsted Carlsson

Redaktionen

Varetager sammen med redaktionen produktion og udgivelse af Kaskelot.

 • Nanna Winding Teiner Heidemann (tovholder)
 • Hanne Søgaard Grøn
 • Mette Ammitzbøll Nielsen
 • Charlotte Trolle Olsen
 • Emma Emilie Andersen
 • Anne-Mette Bedsted Carlsson

Aktivitetsudvalg

Varetager aktiviteter i forbundet herunder kurser og arrangementer.

 • Lene Boldt (tovholder)
 • Kim Froulund Gøttler
 • Nanna Winding Teiner Heidemann

Projektudvalg

Koordinere forbundets arbejde i forskellige projekter.

 • Sanne Balslev Hansen (tovholder)
 • Charlotte Trolle Olsen
 • Emma Emilie Andersen
 • Anne-Mette Bedsted Carlsson

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.