Kurser afholdte,  Nyhed

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Generalforsamlingen afholdes søndag d. 30. april kl. 11 – 12

Sted: Naturama – Dronningemaen 30, 5700 Svendborg

 

 Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning ved formanden
  4. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
  5. Fastsættelse af næste års kontingent.
  6. Valg til bestyrelsen

              Karsten Elmose Vad, Sørens Rafn og Kristian Mandrup Poulsen er på valg og genopstiller

              Louise Villekjær Jensen genopstiller ikke – Bestyrelsen indstiller Mette Ammitzbøll Nielsen

       Valg af suppleanter

               Bestyrelsen indstiller Sirka Lundahl

  1. Behandling af indkomne forslag.

                 Sendes senest 16/4 til formand Brian Ravnborg på formand@biologiforbundet.dk

  1. Eventuelt

Tilmelding i forhold til traktement

Oplæg om hasselmusen

Efter generalforsamlingen vil der være et oplæg om hasselmusen af Thomas Bjørneboe Berg, formand for Dansk Pattedyrforening og seniorforsker på Naturama.


Tilmeld dig generalforsamlingen og så sørger vi for noget lækker forplejning.

Vi glæder os til at se jer!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.