Ikke-kategoriseret

Er du vores nye redaktør til Kaskelot?

Har du lyst til at være med til at videreudvikle bladet Kaskelot og gøre det endnu bedre?

Brænder du for at formidle biologi med et undervisningsmæssigt perspektiv? Har du et stort fagligt netværk og er du god til at samarbejde med flere faggrupper? Vil du være med til at gøre Biologiforbundet mere synligt på web og de sociale medier?

Hvis JA, så skal du læse videre her. Kaskelot er et fagligt tidsskrift, der henvender sig til alle, som underviser i eller formidler biologi. Kaskelot bruges af en bred kreds af faggrupper: Biologi- og natur/teknologilærerne i grundskolen, undervisere i biolog på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, naturvejledere samt alment naturinteresserede.

Som redaktør af Kaskelot har du følgende arbejdsopgaver:

 • I samarbejde med en redaktion, nedsat af Biologiforbundets bestyrelse, at tilvejebringe alt redaktionelt stof, illustrationer og fotos til hvert blad – 5 udgivelser om året.
 • I mindre omfang selv bidrage til bladets stof med fx reportager fra relevante konferencer eller lignende.
 • Bestyre forbundets Facebook -, LinkedIn side samt hjemmeside.
 • Afholde mindst 2 fysiske redaktionsmøder og 3 online møder årligt samt at deltage i mindst 2 bestyrelsesmøder om året på Biologiforbundets sekretariat i Odense.
 • Fastsætte deadline på alt materiale, der skal i bladet, i samarbejde med redaktionen og bestyrelsen. 
 • Udarbejde mindre opgaver som foldere, plakater og hvervemateriale mod særskilt aflønning, der aftales med Biologiforbundets bestyrelse.
 • Fungere som projektleder på evt. projekter mod særskilt aflønning, der aftales med Biologiforbundets bestyrelse.
 • Korrekturlæse officielle breve/dokumenter fra Biologiforbundet. 

Du skal have følgende faglige kompetencer:

 • En relevant uddannelse inden for naturvidenskab.
 • Kunne udtrykke dig velformuleret, benytte korrekt dansk retskrivning og korrekturlæse.
 • Have erfaring med egne publikationer/udgivelser.
 • Have opdateret viden om biologi, undervisning, formidling, fagdidaktik, redaktionsarbejde og grundlæggende kundskaber indenfor IT, layout og billedredigering.
 • Have et vist kendskab til WordPress.
 • Have gode samarbejdsevner og kunne overholde deadlines.
 • Have erfaring med projektledelse.

Vi tilbyder: Et uformelt/fagligt arbejdsmiljø og et samarbejde med dygtige, engagerede og frivillige bestyrelses- og redaktionsmedlemmer.

Man arbejder som freelance og der aflønnes efter hvert leveret og udgivet nummer af Kaskelot. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Brian Ravnborg 7269 0855 (formand@biologiforbundet.dk) eller kasserer Sanne Balslev Hansen (balslev.hansen@webspeed.dk)

Ansøgningen bedes mrk. ”Redaktør” og sendes pr. mail til kontakt@biologiforbundet.dk.

Ansøgningen skal være Biologiforbundet i hænde senest 8. okt. 2022 kl. 12.00. 

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler den 29. okt. 2022 på vores sekretariat i Odense. 

Vi ønsker at få besat vores redaktørstilling pr. 15. nov. 2022 eller snarest derefter.

Biologiforbundet udgiver Fagbladet Kaskelot og andre publikationer, som  bringer stof af biologisk, pædagogisk og fagdidaktisk interesse. Biologiforbundet er også en faglig forening under DLF (Danmarks Lærerforening) og forbundets formål er:

 • At fremme biologisk oplysning og indsigt hos befolkningen
 • At styrke skolens undervisning i fag og emner med biologisk indhold
 • At arbejde for, at tanker om naturforståelse, miljøbeskyttelse og bæredygtighed integreres i skolens undervisning og hverdag
 • At formidle samarbejde mellem forskellige skoleformer, institutioner og foreninger om fremme af biologi-, miljø- og sundhedsundervisning
 • At øge offentlighedens forståelse for, at biologisk viden er nødvendig for at forstå og tage stilling til spørgsmål af såvel erkendelsesmæssig som teknologisk, miljø- og sundhedsmæssig art.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.