Kurser afholdte

Biologiforbundets generalforsamling 2020

Tid: Søndag d. 30. august kl 10-11

Sted: Englystskolen (Naturfagslokalerne), Skolebakken 1, 7080 Børkop

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning ved formanden

4. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren

5. Fastsættelse af næste års kontingent.

6. Valg til bestyrelsen

På valg er Mads Nissen, Søren Rafn og Erik Riis Svendsen. På valg som suppleanter er Lene Boldt og Louise Jensen.

7. Indkomne forslag. Sendes senest 1/8 til formand Brian Ravnborg

8. evt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.