Kurser afholdte,  Nyhed

Indkaldelse til generalforsamling 2024

Generalforsamlingen afholdes søndag d. 14. april kl. 10 – 11

Sted: Munkehatten 28
5220 Odense SØ

 

 Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning ved formanden
  4. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
  5. Fastsættelse af næste års kontingent.
  6. Valg til bestyrelsen

              Brian Ravnborg, Lene Boldt, Nanna Heidemann og Cæcilie Olsson er på valg og genopstiller

       Valg af suppleanter

               Bestyrelsen indstiller Sirka Lundahl og Anne-Mette Carlson

  1. Behandling af indkomne forslag.

                 Sendes senest 1/4 til formand Brian Ravnborg på formand@biologiforbundet.dk

  1. Eventuelt

Tilmelding af hensyn til lokaleleje og forplejning – Husk at angive medlemsnummer.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.