Kaskelot,  Kaskelot 2017

Invasive arter – Kaskelot #215

I april 2017 udsendte Miljø- og Fødevareministeriet en pressemeddelelse, som forlød, at ministeren vil forbyde salg af invasive arter. Det gælder bl.a. den populære prydplante rynket rose, også kaldet hybenrosen, som truer den danske klitrose. DR Nyheder skrev, at forskerne er bekymerede for den invasive stillehavsøsters, der er ved at kvæle den sidste bestand af danske limfjordsøsters. I skrivende stund er Miljøstyrelsen ved at lægge sidste hånd på en ny handlingsplan, som skal styrke indsatsen mod invasive arter. Kort sagt: invasive arter er et højaktuelt problem, som truer vores natur.

Emnet er oplagt til biologiundervisningen, da det er nemt at finde eksempler på invasive arter i stort set alle miljøer. Man kan derfor inddrage feltarbejde til naturområder eller haver overalt i landet. Derudover giver emnet anledning til mange, spændede diskussioner omkring arter, naturbevarelse og natursyn. I dette Kaskelot giver vi nogle bud på hvordan, du kan arbejde med invasive arter i din undervisning.

Udvalgt indhold:

  • Komparativ fysiologi: Hørelsen – af Aage Kristian Olsen Alstrup & Tobias Wang
  • Åkanden og iltens forunderlige vej til sivbukken – af Bent Lauge Madsen
  • Invasive arter: Hvad er det? – af Hans Peter Ravn
  • Dræbergoplen i danske farvande: 10 år efter – af Hans Ulrik Riisgård, Kathe Rose Jensen & Ole Secher Tendal
  • Invasive krabber – af Ole Secher Tendal & Kathe Rose Jensen
  • Sortmundet kutling: Vi spiser os til løsningen – af Martine Lind Krebs & Jane Behrens
  • Invasive skaldyr i Limfjorden – af Jens Kjerulf Petersen, Henrik Glenner, Pernille Nielsen & Jørgen Lützen
  • Elevundersøgelser af invasive arter – af Kristoffer Preuthun Møller & Ulla Hjøllund Linderoth

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.