Kaskelot,  Kaskelot 2021,  Nyhed

Tang – Kaskelot #238

Tang er omdrejningspunktet for dette nummer af Kaskelot. Hæftet rummer en overbliksartikel af Lilli og Jan Gruwier over de almindelige tangarter i Danmark og med en inddeling grøn-, brun- og rødalger. Pernille Ulla Andersens artikel går i dybden med udvalgte makroalgers spændende kønsliv med svømmende hanlige kønsceller. Herefter følger Hovedet i havet med en flot artikel om elevers arbejdet med tang i havet og en idé til, hvordan man kan arbejde undersøgende med søsalat. Andre konkrete undersøgelse af tang på stranden præsenteres af Pernille Ulla Andersen og Benny Lindblad Johansen. Isa Calmar og Lone Thybo Mouritsen fra Kattegatcentret formidler tang som fremtidens bæredygtige ressource, og Lilli Gruwier præsenterer madopskrifter med tang fra sin nye bog. Også ekstreme tilpasninger i tidevandszonen, skrevet af Aage Kristian Olsen Alstrup og Tobias Wang læner sig om ad dette nummers tema, ligesom det gælder den aktuelle didaktiske artikel om udeundervisning i biologi. Og derudover finder i bladet en masse idéer til biologiundervisningen og spændende baggrundsviden. God læselyst!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.