Nyhed

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Generalforsamlingen afholdes søndag d. 24. april kl. 10 – 11.

Sted: Væksthusene, Peter Holms Vej, 8000 Aarhus C.

Parkering på Poppelpladsen i Botanisk Have

 Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning ved formanden
  4. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
  5. Fastsættelse af næste års kontingent.
  6. Vedtægtsændringer (se her)
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg:

               Charlotte Trolle Olsen, Hanne Søgaard Grøn, Sanne Balslev, Kim Froulund Gøttler. Alle ønsker genvalg.

               Til vakante pladser opstiller bestyrelsen: Cæcilie Ryhl Olsson, Nanna Heidemann, Marie Rubæk Holm. 

                Bestyrelsen opstiller som suppleant: Kristian Mandrup Poulsen

  1. Behandling af indkomne forslag.

                 Sendes senest 5/4 til formand Brian Ravnborg på formand@biologiforbundet.dk

  1. Eventuelt

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.