Kaskelot 2023,  Nyhed

Miljøfremmede stoffer – Kaskelot #247

Vi mennesker påvirker konstant verden omkring os, både bevidst og ubevidst. Olieudslip og kemikaliespild fra fabrikker og skibe er tydelige eksempler på, hvordan vi påvirker jorden negativt. En mere usynlig påvirkning står de mange kemiske produkter, vi har udviklet, for.

Vi har et hav af skønhedsprodukter, vandafvisende tøj, ukrudtsfjernere, skadedyrsbekæmpere, rengøringsprodukter og meget mere, alt sammen gerne i plastik emballage. Det hele afgiver små (og nogle gange store) mængder af stoffer, som rammer os eller miljøet omkring os.

I dette nummer af Kaskelot sætter vi fokus på nogle af de stoffer, vi introducerer miljøet og hvordan de påvirker os og jorden omkring os. Jane Ebsen Morthorst gør os klogere på emnet i en stor introduktion til de menneskeskabte kemikalier.

Lisbeth E. Knudsen fortæller om hvordan vi mennesker bliver syge af miljøet vi selv har skabt.

Emma Emilie Andersen og Marie Rubæk Holm har lavet en opgave der sætter fokus på kemikalierne i vores skønhedsprodukter.

Og så har Emma Emilie Andersen skrevet en videnskabshistorisk artiklen om de toksiske tragedier og triumfer.

Lea Ellegaard-Jensen fokuserer på pesticiderne og hvordan mikrober kan være med til at nedbryde dem.

Torben Ingerslev Roug kigger på ED50 og hvordan man undersøger hvor giftige nogle stoffer er. Her er der også en elevaktivitet, samt nogle etiske overvejelser hvis man eksperimenterer med dette. Roug har også interviewet professor i økotoksologi Nina Cedergreen og plantestoffer som miljøgifte.

Ydermere har Poul Bjerregaard skrevet om metaller med skadevirkninger med fokus på kviksølv, bly, cadmium og tin.

Endnu en gang har vi samlet en bunke fede anbefalinger af podcasts, bøger, videoer m.m., så du kan fordybe dig endnu mere i emnet.

Aage Kristian Olsen og Tobias Wang har skrevet endnu en spændende artikel i serien “Tilpasset det ekstreme”, denne gang sammen med Christian Sonne og Rune Dietz og om hvordan nogle arktiske rovdyr er bedre til at udskille miljøfremmede stoffer end andre.

Denne gang er det det levende fossil, sølvfisken, som Marie Rubæk Holm har sat fokus på i en lille artikel.

Vi har også lokket Alexander Holm til at skrive endnu en klumme, denne gang om et landbrug også har plads til de vilde dyr.

Preben Olund Kirkegaard har denne gang skrevet en didaktisk artikel om anvendelsen af AI Chatbots til feedback i naturfagsundervisning.

Redaktionen har denne gang omtalt bogen Den tavse klode, tv-serien Giv os naturen tilbage, håndbogen Naturdannelse, samt børnebogen Din fantastiske krop.

God fornøjelse!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.